Home

AL DOILEA ANUNȚ

Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport este o organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română şi cu statutul sau, având inserţie în reţeaua medicală şi sportivă, precum şi de medicină sportivă şi educaţie fizică universitară şi preuniversitară. Scopul Societăţii Medicale Române de Educaţie Fizică şi Sport constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul medical şi de educaţie fizică si sport, în vederea ridicării nivelului profesional şi ştiinţific al şcolii româneşti de medicină şi în domeniul educaţiei fizice şi sportului, precum şi al îmbunătăţirii continue a cercetării şi practicii sportive.

The Romanian Medical Society of Physical Education and Sport is a professional, scientific, educational, non-governmental, non-profit organization, which carries out its activity according to the Romanian law and its own statutes, covering the health and sport area including the university and pre-university sports medicine and physical education network. The aim of the Romanian Medical Society of Physical Education and Sport is to create an adequate organizational framework for all specialists in the field of medicine and physical education and sport, in order to raise the professional and scientific level of the Romanian school of medicine and physical education and sport, as well as to continuously improve sport research and practice.